Platforma Edugal
Conectare utilizator
Conectare utilizator
Parola
 
Utilizatori online
Nimeni nu este în prezent autentificat
 
Ştiri
Nu există anunţuri
 
Informatica Economica

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ

Absolvenţii specializării Informatică economică pot beneficia de bune plasamente pe piaţa forţei de muncă, dacă avem în vedere dinamica şi structura cererii de specialişti din ultimii ani, multe oferte venind din partea companiilor străine cu sediul în ţara noastră. La nivelul oricărei organizaţii, un absolvent al specializării Informatică economică va putea activa ca şi:

 • analist de sisteme informaţionale
 • proiectant de sisteme informatice economice
 • manager de proiecte informaţionale
 • consultant şi/sau implementator de soluţii informatice integrate pentru gestiunea afacerilor
 • proiectant de site-uri Web şi soluţii e-business
 • administrator de baze de date
 • programator

Datorită formării de bază ca licenţiat în ştiinţe economice, absolvenţii specializării Informatică economică pot dezvolta cariere în cele mai diverse domenii de activitate economică. Actualmente există un deficit important pe piaţa forţei de muncă din ţara noastră pentru toate categoriile profesionale de mai sus. Se estimează că, în următorii ani cererea va continua să crească, iar oferta de specialişti va continua să se situeze sub nivelul cererii.

COMPETENŢE DOBÂNDITE

Acestea se înscriu în suplimentul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licenţă.

 • competente generale, fundamentale în domeniul economic specifice nivelului operaţional;
 • competente în domeniul tehnologiilor informaţionale şi al sistemelor informatice pentru afaceri;

Capacitatea de abordare interdisciplinară a proceselor, activităţilor economice, precum şi a tehnologiilor şi sistemelor informatice de susţinere a acestora conduce la cristalizarea următoarelor:

 • competenţe specifice analizei, modelării şi implementării sistemelor informaţionale pentru afaceri;
 • competenţe specifice administrării bazelor de date;
 • competenţe specifice proiectării şi implementării site-urilor Web şi soluţiilor de e-business;
 • competente specifice implementării unor sisteme informatice integrate pentru afaceri;
 • competenţe specifice managementului proiectelor de dezvoltare TI pentru mediul de afaceri.

INFORMATICĂ ECONOMICĂ. PREZENT ŞI VIITOR

1. Care sunt perspectivele de inserţie pe piaţa muncii pe care le întrevedeţi pentru absolvenţii specializărilor pe care departamentul dvs. le coordonează, atât pe ciclul de licenţă, cât şi pe cel de master, corelat cu competenţele obţinute în perioada de şcolarizare?

Programul de studii de licenţă Informatică economică vine în întâmpinarea cererii crescânde de specialişti capabili să combine deprinderi şi cunoştinţe de administrare a afacerilor cu reale competenţe în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Cercetarea celor mai bune practici existente (înregistrate) la nivel european, în ceea ce priveşte procesele de restructurare, organizare şi îmbunătăţire a sistemului de învăţământ economic superior, în scopul creşterii calităţii şi relevanţei acestuia pentru pregătirea forţei de muncă, a condus la consolidarea specializării de Informatică economică, ea devenind parte componentă a ofertei educaţionale a FEAA (Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor).

Ţinând cont de estimările privind evoluţia domeniilor IT & BIS în următorii 20 ani, precum şi de analizele anuale ale inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor specializării Informatică economică, suntem îndreptăţiţi să avem certitudini în ceea ce priveşte perspectiva locurilor de muncă din domeniu.

2. În contextul provocărilor generate de noul context legislativ privind educaţia, care consideraţi că vor fi direcţiile din cadrul departamentului dvs. în privinţa carierele cadrelor didactice?

Odată cu înfiinţarea specializării de Informatică economică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Galati (actuala Facultate de Economie şi de Administrare a Afacerilor), au apărut provocări inerente pentru cadrele didactice ce s-au implicat în susţinerea acestui program de studiu. Foarte multă muncă, studiu, perfecţionări, schimburi de experienţă, toate acestea conducând la coagularea unui colectiv capabil să susţină noua ofertă educaţională.

Aflându-ne din nou în faţa unor provocări, de data aceasta generate de noul context legislativ privind educaţia, va trebui să avem în vedere criteriile şi condiţiile ce fac posibilă dezvoltarea carierelor în mediul universitar.

3. Care consideraţi că sunt oportunităţile şi riscurile imediate şi pe termen lung care vor sta în faţa specializării de Informatică economică? Riscurile ce vor sta în faţa specializării?

Atâta timp cât pe piaţa forţei de muncă există un deficit important pentru categorii profesionale precum: analist de sisteme informaţionale; proiectant de sisteme informatice economice; manager de proiecte IT în mediul de afaceri; consultant şi/sau implementator de soluţii informatice integrate pentru gestiunea afacerilor; proiectant de site-uri Web şi de soluţii e-business, şi se estimează că domeniul BIS va rămâne şi în România unul cu potenţial ridicat, nu există riscuri.